Teiliwr o Wrecsam – GRIFFITHS, John, c. 1842 – 1905

Teiliwr o Wrecsam

Teiliwr o Wrecsam

Yr hyn sy’n hysbys am John Griffiths yw ei fod yn deiliwr, a oedd yn byw yn Yorke Street, a’i fod wedi priodi Jessie Clark yn Eglwys All Saints, Runcorn, ar 17 Medi 1867.

Ganwyd John c. 1842 ger yr Wyddgrug, ac roedd ei dad Richard yn arddwr.

Yn 1871, mae cofnodion yn dangos bod gan John a Jessie ferch o’r enw Jessie ar ôl ei mam. Nid hon oedd eu merch gyntaf – mae cofnodion yn dangos bod merch, Mabel Edith, wedi ei geni yn 1869 ond bu farw yn bum wythnos oed. Claddwyd Mabel Edith ym Maes Claddu Rhosddu. Tarodd trychineb y teulu hwn eto, oherwydd bu farw’r ferch Jessie hefyd. Cafodd ei chladdu gyda’i chwaer hŷn.

Yn 1871, roedd John yn deiliwr, yn byw yn 24 Yorke Street. Yn 1881, mae cofnodion yn dangos bod perthynas anhysbys, gweddw o’r enw Sarah Griffiths, 70 oed, hefyd yn byw yno.

Ni wyddys llawer mwy am wraig gyntaf John, Jessie. Cafodd ei geni yn yr Alban, a Alexander Clark, melinydd a saer coed oedd ei thad. Ni oroesodd Jessie Griffiths yn hir iawn ar ôl marwolaethau ei merched. Bu farw ar 8 Mehefin 1882, ar ôl salwch hir, ei charreg fedd ym Mynwent Wrecsam gyda’r arysgrif

Afflictions sore long time she bore
Physicians were in vain
Till God did please to give her ease
And free her from her pain

Jessie Griffiths

Ailbriododd John yn 1883, â menyw o’r enw Isabella McTavish, a anwyd yn Dundee, Fife. Fe wnaethant briodi yn San Steffan, a symud yn ôl i Wrecsam.

Ymddeolodd John i Talbot Road, Wrecsam ym 1901, lle bu farw ar 20 Chwefror 1905. Claddwyd ef ym Mynwent Wrecsam.

Credyd am ddeunydd gwreiddiol y mae’r erthygl hon yn deillio ohono: Annette Edwards, gyda chymorth gan Judy Roberts o’r Waun

Cyfieithiad gan Alex Greene, gyda chymorth neb